Bewerkingscentrum Regulator

Algemeen:

Boor- en tapbewerkingen uitvoeren aan een aluminium gegoten product.

Functie:

Producten worden toegepast in CV-ketels. Automatisch toevoeren, oriënteren en separeren van het product.

Specificaties:

• Minimaal 8 producten per minuut.
• Opvoeren van het product d.m.v. een bandbunker.
• Toevoeren, oriënteren en separeren van het product d.m.v. een trilvuller met buffer- en separatiestation.
• Pick-and-Placer plaatst het product in een producthouder op de carrousel indexeer tafel.
• Op de indexeertafel worden 4 boorbewerkingen en 3 tapbewerkingen uitgevoerd.
– Boren Ø12,5mm
– Tappen M13x0,5
– Boren van 3 gaten Ø1,5mm – Ø0,95mm (tegelijkertijd)
– Getrapte boor
– Tappen van 3 gaten M5 (tegelijkertijd)
– Boren Ø4,4mm
– Boren Ø0,7mm
– Tappen M5
• Na de bewerkingen wordt het product middels een Pick-and-Placer uitgevoerd.