Toekomstperspectieven

 

Romédes Engineering zal u van kwalitatief hoogstaande diensten voorzien. De motivatiedrang om een hoge kwaliteit te leveren is terug te vinden in de samengestelde visie, missie, strategie en doelstellingen van de onderneming.

 

Visie

‘’Romédes Engineering streeft naar een continue en open relatie met de klant, zodat een goede en stabiele samenwerking gerealiseerd kan worden en de diensten voldoen aan de onderling overeengekomen wensen en verwachtingen.’’

 

Missie

‘’Romédes Engineering streeft naar kwalitatief hoogstaande en betrouwbare oplossingen. De wensen van de klant zijn gedurende dit gehele proces het uitgangspunt  voor de eindresultaten.’’

 

Strategie

Romédes Engineering probeert vastgestelde missie en visie te verwezenlijken door onderstaande strategische actiepunten na te streven:

  • Continu overleg behouden met de eindklant en bijbehorende afspraken verwezenlijken, zodat het onderling overeengekomen eindresultaat wordt behaald.
  • Creëren van een betrouwbare relatie met de klant, zodat eenieder het vertrouwen in de samenwerking heeft en behoudt.
  • Aanhouden van korte communicatielijnen met de klant, zodat geen informatie en/of wensen van de klant verloren gaan, die het eindresultaat nadelig beïnvloeden.
  • Meedenken in de processen van de klant, zodat middels de te leveren dienst, de flexibiliteit en concurrentiepositie van de klant wordt verhoogd.

 

Doelstellingen

Romédes Engineering streeft erna de specialismen toe te passen in alle te leveren diensten aan de klant. Middels deze doelstelling wordt de klant zowel op korte als lange termijn op meerdere facetten bediend.

 

Meer informatie

In een persoonlijk gesprek wordt gericht bekeken hoe en waarmee Romédes u van dienst kan zijn. Neem gerust contact met ons op: een afspraak is snel genoeg gemaakt!